1

Téma: Dorost - info pro hráče

Informace pro hráče

2

Re: Dorost - info pro hráče

ZAČÁTEK LETNÍ PŘÍPRAVY viz. Týmuj

3

Re: Dorost - info pro hráče

Dovoluji si Vás tímto pozvat na valnou hromadu fotbalového oddílu (FO) TJ Jiskra Hořice, která se uskuteční ve středu 11.2. 2015 v 18 hodin v restauraci pana Luďka Matouška v Hořicích.

Navrhovaný program:

    Schválení programu valné hromady
    Zpráva o činnosti FO od minulé valné hromady
    Zpráva o hospodaření FO
    Informace o jednotlivých týmech FO
    Volba výkonného výboru FO
    Diskuse
    Závěr

Za FO TJ Jiskra Hořice,

Radek Palm
místopředseda