1

Téma: Fotbalová pravidla

HRACÍ PLOCHA

Fotbal se hraje na hrací ploše tvaru obdélníka. Délka musí být v rozmezí 90-120 m, šířka 45-90 m (pro mezinárodní utkání 100-110 ×64-75 m). Hrací plocha je vyznačena (obvykle bílými) čárami (max. šířka čáry 12 cm): pomezní čáry vymezují delší hranu hrací plochy, kratší se nazývají brankové čáry. Hrací plocha je rozdělena na poloviny středovou čárou, v jejímž středu je vyznačena středová značka, kolem které je vyznačen středový kruh. Dále jsou na každé polovině hrací plochy u příslušné branky vyznačena pokutová území a menší branková území. Uvnitř každého pokutového území je vyznačena pokutová značka. Dále je vně pokutového území vyznačena část kruhového oblouku se středem v pokutové značce a poloměrem 9,15 m (10 yardů).

V každém rohu hrací plochy je na ohebné tyči o výšce nejméně 1,5 m umístěn praporek. Stejné praporky se obvykle umísťují i uprostřed obou pomezních čar. Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh. Na brankových čárách se obvykle také krátkými značkami vyznačí vzdálenost 9,15 m od rohového praporku.

Uprostřed obou brankových čar jsou umístěny branky, tvořené dvěma svislými brankovými tyčemi, které jsou nahoře spojeny břevnem. Všechny tyče musí být bílé a mají stejnou šířku (max. 12 cm), která musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Vnitřní rozměry branky jsou 7,32×2,44 m (8 yardů×8 stop). Na brance je síť, upevněná k tyčím, břevnům a k zemi tak, aby míč nemohl projít skrz. Síť je vypnuta dozadu tak, aby neomezovala v pohybu brankáře.
http://img407.imageshack.us/img407/5783/p1010008ip8kc7.jpg

MÍČ
Hraje se kulatým míčem o obvodu mezi 68 a 70 cm (průměr cca 22 cm) a hmotnosti mezi 410 a 450 g (na začátku utkání). Při zápasech na profesionální úrovni je obvykle připraveno více míčů, čímž se zamezuje zdržování hry způsobeném např. hledáním zakopnutého míče.
http://img386.imageshack.us/img386/2489/soccer06wo2.jpg

POČET HRÁČŮ
Utkání hrají dvě družstva, z nichž každé má nejvýše jedenáct hráčů, ze kterých je jeden hráč označen jako brankář. K zápasu je možno nominovat také náhradníky (v soutěžních mezinárodních utkáních nejvýše šest, v jiných případech závisí na pravidlech konkrétní soutěže či předzápasové dohodě), z nichž mohou být do hry nasazeni nejvýše tři. Střídání hráčů probíhá pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. Jednou vystřídaný hráč se v témže utkání už nesmí zúčastnit hry. V libovolném přerušení hry si může libovolný hráč na hřišti se souhlasem rozhodčího vyměnit místo s brankářem.

Pokud v průběhu hry klesne z libovolných důvodů (vyloučení, zranění apod.) počet hráčů v jednom mužstvu pod sedm, je utkání předčasně ukončeno.
http://img407.imageshack.us/img407/2811/soccerdreamteamjs3.jpg

VÝSTROJ FOTBALISTY
Hráči jsou povinni mít následující výstroj:
dres nebo tričko
trenýrky
štulpny (podkolenky)
chrániče holení
kopačky
Brankáři mají barvu dresů odlišnou od ostatních hráčů, rozhodčího i jeho asistentů.
http://img241.imageshack.us/img241/3998/bootssn9.jpg

ROZHODČÍ
Každé utkání řídí rozhodčí, který má na hřišti neomezenou pravomoc k uplatňování pravidel.
http://img407.imageshack.us/img407/5161/ref2erq2.gif

ASISTENT ROZHODČÍHO
Každého utkání se účastní dva asistenti rozhodčího, kteří se pohybují na pomezních čarách; jejich úkolem je signalizovat rozhodčímu:

když míč opustí hrací plochu
které družstvo má provádět kop z rohu, kop od branky nebo vhazování
kdy má být hráč potrestán za ofsajd
když je nějaké mužstvo připraveno střídat
nesportovní chování a další události, ke kterým došlo mimo zorné pole rozhodčího
v případě, že má o nějakém přestupku lepší přehled než rozhodčí
při pokutovém kopu přestupky brankáře


DOBA HRY
Utkání fotbalu se hraje na dva poločasy o 45 minutách. Mezi oběma poločasy je 15 minutová přestávka. Doba hry se měří včetně času, kdy je míč ze hry. Za dobu zameškanou střídáním hráčů, zdržováním hry apod. může rozhodčí každý poločas prodloužit. Poločas se musí prodloužit také v případě, že má jedno z mužstev kopat pokutový kop.


ZAHÁJENÍ HRY
Před začátkem utkání je losováním mincí určeno, které mužstvo si zvolí polovinu hrací plochy. Druhé mužstvo bude zahajovat hru výkopem. Po poločasové přestávce si mužstva poloviny hrací plochy vymění a výkop provádí to mužstvo, které ho v prvním poločase neprovádělo.

Na začátku každého poločasu a po dosažení každé branky se hra zahajuje či navazuje pomocí výkopu. Před ním musí být všichni hráči na své polovině hrací plochy, míč je umístěn na středovou značku a poté, co rozhodčí dá znamení, rozehraje hráč příslušného mužstva. Hráči soupeřova mužstva musí do té doby zůstat mimo středový kruh.

Po dosažení branky rozehrává výkopem to mužstvo, které branku obdrželo.

Pokud byla hra přerušena ze zvláštních důvodů (např. zranění hráče, vniknutí diváka na hrací plochu apod.), navazuje se míčem rozhodčího. Ten se provádí tak, že rozhodčí z ruky nechá spadnout míč na místě, na kterém byl v okamžiku přerušení hry (pokud je toto místo uvnitř brankového území, rozehrává se z nejbližšího místa na delším okraji brankového území). Jakmile se míč dotkne země, je ve hře.
http://img386.imageshack.us/img386/2218/player12io1.jpg

MÍČ VE HŘE a MÍČ ZE HRY
Míč je ze hry, jestliže buď přešel (na zemi nebo ve vzduchu) úplně (celým objemem, tzn. úplně celý míč musí být zcela za vnějším okrajem příslušné čáry) brankovou nebo pomezní čáru, nebo v případě, že rozhodčí přeruší hru. V každou jinou dobu je míč ve hře.


DOSAŽENÍ BRANKY
Branky je dosaženo ve chvíli, kdy míč úplně (celým objemem) přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem a útočící mužstvo před tím neporušilo žádné pravidlo. Mužstvo, které v průběhu utkání dosáhlo vyššího počtu branek, je vítězem utkání. Pokud obě mužstva dosáhla stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. V některých soutěžích není nerozhodný výsledek přípustný. V takovém případě příslušný soutěžní řád určuje, jak se dále postupuje, což může být prodloužením doby hry, prováděním pokutových kopů nebo vyšší hodnotou branek vstřelených mužstvem hostí.
http://img386.imageshack.us/img386/7781/clipartfreegif12op1.gif

OFSAJD
Pokud se některý hráč nachází na soupeřově polovině, blíže soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře, je v ofsajdové pozici. Ta není sama o sobě porušením pravidel. Pokud se však hráč v ofsajdové pozici ve chvíli, kdy se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, aktivně zapojuje do hry (tím, že zasahuje do hry hraním míče, ovlivňuje soupeře, nebo získává ze svého postavení výhodu tím, že hraje odražený míč), je v ofsajdu. V takové situaci rozhodčí (obvykle na základě signalizace asistenta) přeruší hru, kterou naváže soupeř nepřímým volným kopem z místa, kde byl provinivší se hráč ve chvíli přestupku. Ofsajd se netrestá v situaci, kdy hráč dostane míč přímo z kopu od branky, z vhazování, nebo z kopu z rohu.


ZAKÁZANÁ HRA, NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
Napomenutí hráče žlutou kartou
Když se některý hráč na hrací ploše v době, kdy je míč ve hře, dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu přímý volný kop:

kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře
skočí na soupeře
vrazí do soupeře
udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
strčí do soupeře
při odebírání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče
drží soupeře
plivne na soupeře
úmyslně hraje míč rukou, vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území
V takovém případě se přímý volný kop provádí z místa, na kterém k přestupku došlo. Pokud se hráč ve chvíli, kdy je míč ve hře, dopustí jednoho z těchto přestupků ve vlastním pokutovém území (bez ohledu na místo, kde je v tu chvíli míč), nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu pokutový kop.

Pokud se brankář ve vlastním pokutovém území dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop:

má míč v rukou pod kontrolou déle než šest sekund
rukou se míče dotkne znovu poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč
rukou se dotkne míče poté, co mu jej úmyslně nohou přihraje spoluhráč
dotkne se rukou míče jako první poté, co jeho spoluhráč provedl vhazování
Nepřímý volný kop nařídí rozhodčí také ve chvíli, kdy se některý z hráčů dopustí některého z následujících přestupků:

hraje nebezpečným způsobem
brání soupeři v pohybu
znemožňuje brankáři, který má míč v rukou, aby se míče zbavil
dopustí se nějakého jiného přestupku, za který rozhodčí udělí osobní trest
Nepřímý volný kop se provádí z místa, kde k přestupku došlo. Volný kop (přímý či nepřímý) nařízený ve prospěch mužstva v jeho vlastním brankovém území se smí provést z libovolného místa uvnitř tohoto území. Nepřímý volný kop nařízený proti mužstvu v jeho brankovém území se provádí z nejbližšího místa na delší hraně tohoto území.

Hráče nebo náhradníka může rozhodčí napomenout tím, že mu ukáže žlutou kartu v případě, že se hráč dopustí jednoho z následujících přestupků:

chová se nesportovně
slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje
soustavně porušuje pravidla
zdržuje navázání hry
nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu nebo kopu z rohu
bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu
úmyslně bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu
Rozhodčí musí vyloučit hráče ze hry v případě, že se dopustí jednoho z následujících přestupků:

hraje surově
chová se hrubě nesportovně
plivne na soupeře nebo jinou osobu
zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že zahraje míč rukou (netýká se brankáře v jeho pokutovém území)
zmaří soupeřovu zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastaví přestupkem, za nějž se nařizuje volný přímý kop, popř. pokutový kop
použije pohoršujících či urážlivých výroků nebo gest
během utkání je podruhé napomenut žlutou kartou
Vyloučený hráč musí opustit prostor hřiště (i lavičku náhradníků).
http://img407.imageshack.us/img407/3987/keepmb3.jpg

VOLNÉ KOPY - PŘÍMÉ a NEPŘÍMÉ
Existují dva druhy volných kopů: přímé volné kopy a nepřímé volné kopy. Pokud se přímo po provedení přímého volného kopu dostane míč do soupeřovy branky, branka platí. Pokud se dostane přímo do vlastní branky, branka neplatí a hra se naváže kopem z rohu ve prospěch soupeřova mužstva.

Nepřímý volný kop rozhodčí signalizuje paží zvednutou nad hlavu, kterou tam drží do té doby, než se některý z hráčů po provedení kopu dotkne míče, nebo než je míč ze hry. Branky může být z nepřímého volného kopu dosaženo jen tehdy, dotkl-li se míče po jeho rozehrání alespoň jeden další hráč před tím, než míč přejde do branky. Pokud míč skončí přímo z nepřímého volného kopu v brance aniž by se ho kdokoli další dotkl, branka neplatí a hra se naváže kopem od branky, resp. kopem z rohu, pokud by míč skončil v brance mužstva, které kop provádělo.

Před provedením volného kopu musí být všichni hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 9,15 m, dokud se míč nepohne, čímž je uveden do hry. Pokud je volný kop prováděn z vlastního pokutového území, je míč ve hře až ve chvíli, kdy opustí pokutové území. Pokud je nepřímý volný kop prováděn v soupeřově pokutovém území, nemusí ti hráči soupeře, kteří stojí na brankové čáře mezi tyčemi branky, dodržovat předepsanou vzdálenost 9,15 m.

Pokud hráči nedodrží předepsanou vzdálenost, nechá rozhodčí kop opakovat. Hráč, který rozehrává volný kop, se míče nesmí znovu dotknout do chvíle, než míčem zahraje jiný hráč, nebo je míč ze hry, jinak rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop.
http://img407.imageshack.us/img407/8461/kickdi6.jpg

POKUTOVÝ KOP
Pokutový kop se proti mužstvu nařídí v případě, že se hráč tohoto mužstva dopustí ve vlastním pokutovém území v době, kdy je míč ve hře, jednoho z přestupků jinak trestaných přímým volným kopem. Z pokutového kopu lze přímo dosáhnout branky. Pokud je pokutový kop nařízen těsně před ukončením poločasu, nastaví rozhodčí dobu hry tak, aby tento kop mohl být proveden.

Pokutový kop se provádí tak, že se míč umístí na pokutovou značku a jeden z hráčů mužstva provádějícího pokutový kop je jasně a zřetelně určen k jeho vykonání. Brankář bránícího mužstva musí stát v brance na brankové čáře do chvíle, než je míč ve hře. Ostatní hráči musí být na hrací ploše, mimo pokutové území, nejméně 9,15 m od míče (tzn. mimo vyznačený oblouk) a za pokutovou značkou (tzn. dále od brankové čáry, než je pokutová značka). K provedení pokutového kopu dá rozhodčí signál. Hráč provádějící pokutový kop se nesmí v rozběhu zastavit nebo jiným obdobným způsobem oklamat soupeřova brankáře. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne kupředu. Hráč provádějící pokutový kop se míče nesmí podruhé dotknout dříve, než se ho dotkne jiný hráč.

Pokud jsou při provádění kopu porušena pravidla hráčem bránícího mužstva, pak rozhodčí uzná branku v případě, že byla dosažena, jinak nechá kop opakovat. Pokud pravidla poruší hráč útočícího mužstva a je dosaženo branky, nechá rozhodčí kop opakovat, jinak nechá pokračovat ve hře. Pokud pravidla poruší hráči obou mužstev, nechá rozhodčí kop opakovat.


AUTOVÉ VHAZOVÁNÍ
Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel pomezní čáru, je hra navázána vhazováním. To provede z místa, kde míč čáru přešel, hráč družstva, jehož hráč se míče nedotkl jako poslední. Přímo z vhazování nemůže být dosaženo branky. Rozehrávající hráč se postaví oběma nohama za pomezní čáru a oběma rukama hodí přes hlavu míč do hrací plochy (pokud vhazování provede nesprávně, provede vhazování hráč soupeře). Poté se nesmí míče dotknout do té doby, než se jej dotkne alespoň jeden další hráč. Míč je ve hře okamžitě, jakmile se dostane na hrací plochu. Hráči soupeře musí při vhazování stát nejméně 2 metry od místa, odkud se vhazování provádí.


KOP OD BRANKY
Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč útočícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem od branky. Přímo z kopu od branky je možno dosáhnout branky (ovšem ne vlastní). Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř brankového území a libovolný hráč bránícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče podruhé dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, musí všichni hráči soupeře zůstat mimo pokutové území. Míč je ve hře, jakmile opustí pokutové území.


ROHOVÝ KOP
Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč bránícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem z rohu. Přímo z kopu z rohu je možno dosáhnout branky (ovšem ne vlastní). Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř rohového čtvrtkruhu u nejbližšího rohového praporku a libovolný hráč útočícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, nesmí se žádný hráč soupeře přiblížit k míči na vzdálenost menší než 9,15 m. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne.

2

Re: Fotbalová pravidla

Postup rozhodčích při zranění hráče
Pravidlo 5 – Rozhodčí

Výklad pravidla a pokyny pro rozhodčí:
Zranění hráči ošetřovaní na hrací ploše musí po ošetření hrací plochu opustit, výjimky jsou dovoleny pouze:1. je-li zraněn brankář

2. pokud se srazil brankář a hráč z pole a potřebují ošetření

3. když se srazili hráči téhož družstva a potřebují okamžité ošetření

4.pokud došlo k těžkému zranění jako např. zapadlý jazyk, otřes (mozku), zlomenina (nohy) apod.
Odůvodnění:

Bylo by „nefér“ požadovat, aby po vzájemné kolizi hráči jednoho mužstva museli opustit hrací plochu, neboť by se tím jejich družstvo dostalo do početní nevýhody.
Opatření královéhradeckého KFS:

Hráč, který je ošetřován na hrací ploše musí opustit hrací plochu a smí se na ni vrátit až po uplynutí doby 3 minut, s výjimkou situací uvedených v bodech 1. – 4. a v případě, že ošetřovaný hráč nemůže v utkání pokračovat a má být střídán. V takovém případě smí družstvo nasadit náhradníka, aniž by muselo čekat na uplynutí doby 3 minut. Rozhodčí je povinen (s výjimkou situací uvedených v bodě 1. – 4.) se vždy zraněného hráče zeptat, zda ošetření na HP požaduje. Pokud zraněný hráč ošetření na hrací ploše nepožaduje a sám, bez cizí pomoci, hrací plochu z důvodu svého ošetření opustí, může se na hrací plochu vrátit dříve než po uplynutí 3 minut, ale vždy od pomezní čáry a se svolením rozhodčího. Toto opatření platí od 18.9.2010 ve všech utkáních v rámci KH KFS s výjimkou těch utkání, v nichž je umožněno opakované střídání hráčů. Za dodržení tohoto opatření zodpovídá vždy rozhodčí, který však může před utkáním tímto úkolem pověřit asistenty rozhodčího.

3

Re: Fotbalová pravidla

změna v  rozdělení bodů v odehraném zápase
     
V příštím soutěžním ročníku 2011/2012 pro všechny soutěže DOSPĚLÝCH a DOROSTU doporučujeme následující změnu rozpisu soutěží:

Článek 17 Hodnocení výsledků soutěží
b)Od ročníku 2011/2012 se upravuje v soutěžích KKFS udělování bodů v soutěžích dospělých a dorostu takto:3 body – vítězství družstva v řádné hrací době2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání v řádné hrací době skončilo nerozhodně1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání v řádné hrací době skončilo nerozhodně0 bodů – prohra družstva v řádné hrací doběZákladní ustanovení:

Skončí-li utkání všech soutěží dospělých a dorostu v řádné hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu pro určení vítěze utkání.

Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito odlišnostmi:- každé družstvo provádí 3 kopy

- každý kop do dosažení tří kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku ukončení hry musí být na hrací ploše)- provedou-li obě družstva po třech kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé- každý kop do počtu tří kopů u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po třech sériích rozhodnuto, smí další kopy provádět hráči, kteří kop neprováděli nebo už prováděli či dokonce jeden a tentýž hráč až do rozhodnutíRozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové značky (např. výsledek utkání: 1:1, PK 6:5, vítěz utkání: H. Králové).