1

Téma: Předpřípravka - informace pro rodiče

Předpřípravka - informace pro rodiče

2

Re: Předpřípravka - informace pro rodiče

Dobrý den,
dnešní trénink 2.10.20 v 16:30 na Gothardě.
Pavel

3

Re: Předpřípravka - informace pro rodiče

Dobrý den, ahoj,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni zabezpečit tréninky všech mužstev klubu v obvyklém režimu.

V těchto dnech platí, že:
1.     se nekonají žádná soutěžní utkání;
2.     je zakázáno používat:
a)     vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
b)    vnitřní sportoviště;
3.     tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4.     v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Jan Pauly

JUDr. Jan Pauly
generální sekretář

Za normálních okolností bychom v tomto období již trénovali v hale (což je nyní vyloučeno). Pokud počasí dovolí, rád bych s dětmi trénoval ještě venku, ale potřeboval bych podporu dalších rodičů, abychom dali dohromady skupiny (2÷3) 5 hráčů + 1 trenér/ka (přípravu pro trenéry dodám).
Zároveň bychom potřebovali změnit čas, popřípadě termíny tréninků tak, abychom se pokud možno nestýkali s ostatními týmy.

optimální termíny:
pondělí:  čas dle dohody
středa:   čas dle dohody
čtvrtek:  čas dle dohody
případně sobota:   čas dle dohody
případně neděle:   čas dle dohody

Rád bych to s vámi probral osobně, na schůzce v úterý v 20.10.20 od 16:30 pod pergolou na hřišti na Gothardě.
Pěkný den.
Pavel

4

Re: Předpřípravka - informace pro rodiče

Dobrý den,
vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a zpřísnění vládních opatření jsou dnešní trénink a schůzka rodičů zrušeny.

O uvolnění opatření a možností tréninků předpřípravky ve vnitřních prostorách, vás budu včas informovat.
Děkuji za pochopení.
Pavel
e-mail: pavel.krois5@seznam.cz
tel.: 777 793 535