1

Téma: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Zprávy a informace zejména pro rodiče hráčů.

2 Naposledy upravil: T.Borůvka (2015-09-14 10:14:41)

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Pravidla pro organizaci a konání COSTA Poháru Královéhradeckého KFS mladších přípravek 4+1

Startují: Hráči mladší přípravky narození 1. 1. 2007 a mladší.
V případě startu dívek je povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců – maximální počet starších dívek jsou 4.
Každé družstvo je povinno odehrát turnaj se dvěma týmy /A + B/.                                                   
Hráč může absolvovat turnaj vždy pouze za jeden tým! 
Hraje se v rozestavení 4+1.   
     
V soutěží startuje 16 týmů, které absolvují 8 miniturnajů o 3 nebo 4 účastnících. V soutěži je povolen start hráčů na střídavý start, v počtu maximálně 5 hráčů jednoho klubu v utkání /viz. Úprava RS KFS HK/. V souklubí není povolen start hráčů na střídavý start, ani na hostování.
Hraje se v rozestavení 4 + 1, souběžně hraje mužstvo A a mužstvo B, o poločasové přestávce se mužstvo vedené jako domácí tým prohodí, aby druhý poločas hrálo proti druhému týmu. Výsledky se poté sčítají, viz. herní systém žákovské ligy U12 a U13 (např. výsledek na hř.“A“ A1-B1 3:3, na hřišti „B“ A2-B2 2:4, celkový výsledek 5:7 a tři body pro mužstvo „B“)   
Zápis o utkání:                                                                                                                                  Na každé utkání miniturnaje jsou administrátoři družstev povinni vyplnit Zápis o utkání v IS. Vedoucí družstev jsou povinni mít s sebou Listinu hráčů pro případnou kontrolu, nebo konfrontaci.                                                                                                                                 V případě nefunkčnosti systému se vyplňuje papírový Zápis o utkání platný od 1.7.2015 s tím, že pořádající klub je povinen Zápis o utkání „přepsat“ do systému  a kopii Zápisu o utkání poslat na mailovou adresu kralovehradeckykfs@khfotbal.cz                                                                                    Hráči účastnící se turnaje musí mít stejná čísla dresů po celou dobu konání turnaje, stejná čísla musí být uvedena v Zápise o utkání.                                                                                 V soutěži je povolené opakované střídání, tudíž není nutné střídání vyznačovat do Zápisu o utkání.
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny.
Míč: Velikost 4 odlehčený, je možné použít i míč velikosti 3.
Hrací doba: 2 x 10 minut při účasti čtyř týmů, 2 x 15 minut při účasti tří týmů
Hřiště: Umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště.
Velikost: min. 30x19 metrů, max. 35x25 metrů, hrací plocha je vyznačena kloboučky. Doporučení = hřiště situovat od půlící čáry velkého hřiště směrem k brankové čáře /vyhneme se brankovým tyčím/
Pokutové území: šířka = přes celou šířku hrací plochy, hloubka = 5,5 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček
Pokutový kop: 7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček
Rohový kop: z rohu hřiště – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit kloboučkem.
Ofsajdy: v této kategorii neplatí.
            Autové vhazování: klasické vhazování, rozehrání, vyvedení. Přímo z autového vhazování, vyvedení či rozehrání nesmí být dosaženo branky. Bránící hráč musí být ve vzdálenosti min. 2 metry od vhazujícího, rozehrávajícího či míč vyvádějícího hráče. V případě porušení se aut opakuje. Pokud se hráč rozhodne k provedení rozehrání autu nohou či vyvedení míče nohou, musí být míč v klidu max. 1 metr od postranní čáry, kde míč opustil hřiště.
            Hra brankaře: Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se sjednotí výklad ke hře brankaře.
Malá domů: je v této kategorii povolena, brankař MŮŽE vzít míč do ruky.
Rozehrání autu od branky: nohou i rukou, míč nemusí opustit pokutové území, jakmile brankař položí míč na zem je míč „ve hře“ a soupeř může hrát. 
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého kopu z místa přestupku.
Hra brankaře přes půlící čáru: není povolena ani rukou, ani nohou. V případě porušení NVK z půlky hřiště.                   
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 5 metrů od míče.
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové dle pravidel fotbalu.
Střídání: Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč
Disciplinární opatření: dle pravidel fotbalu
Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, § 37.
Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze minimálně 1 sadu dresů. Popřípadě doporučujeme dohodu o barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody barevnosti dresů zajistí pořadatel rozlišovací trika.
Každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje.
Hospodářské náležitosti: Každému delegovanému HR náleží odměna 400,-Kč za celý turnaj v případě 4 účastníků a 300,-Kč za celý turnaj v případě účasti 3 účastníků.
Odměna proškoleným rozhodčím-laikům (OZP) činí 200,-- Kč za celý turnaj.

Turnaje se hrají na dvou minihřištích !
Příkladový časový pořad turnaje se 4 účastníky (hrací doba 2 x 10 minut)
09,00        1 – 4                                                09,30        2 – 3                                                                                                                                  10,00        4 – 3                                                                                                                                  10.30        1 – 2                                                                                                                                  11,00        2 – 4                                                                                                                                  11.30        3 – 1
Příkladový časový pořad turnaje se 3 účastníky (hrací doba 2 x 15 minut)
09.00        1 – 2                                                                                                                                    09.50         2 – 3                                                                                                                                            10.40        3 – 1        

Každý účastník musí mít k dispozici dva týmy pro rozestavení 4 + 1.
Minimální počet hráčů pro účast v turnaji = 10, doporučený počet hráčů = 14
Minimální počet hráčů na hrací ploše = 3 + brankař
Pořadatelům jednotlivých turnajů bude poskytnut příspěvek ve výši 500,-- Kč na odměny pro hráče.
„Klubový rozhodčí“:
Každý klub je povinen mít OZP (osoba znalá pravidel).                                                                 
Tento rozhodčí musí být starší 15ti let. Jeho proškolení, podle návrhu účastníka soutěže, zrealizuje KR VV Královéhradeckého KFS zdarma. Každý klub musí nahlásit k proškolení minimálně 2 OZP                                                                                                       Delegovaný rozhodčí řídí utkání na hřišti A, OZP na hřišti B.
Proškolení OZP se bude konat před zahájením mistrovských soutěží /v rozsahu cca 2 hodin/. O termínu a místě konání školení budou „kluboví rozhodčí/ informováni zvláštní pozvánkou, kterou obdrží na emailovou adresu uvedenou v Evidenčním listu.
Pokud si klub nezajistí vlastní OZP nebude moci být pořadatelem turnaje, popřípadě turnajů na domácím hřišti.
Pokud k turnaji nebude delegován rozhodčí, nebo se rozhodčí nedostaví, za řádné vyplnění Zápisů o utkání a jeho vložení do IS zodpovídá pořadatelský klub.
STK:
Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů mladších přípravek musí projít jednáním STK KFS !
V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se všemi herními a dalšími důsledky.
DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ


-       Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další náležitosti uvedené v tomto dodatku.
-       Povinností zúčastněných mužstev, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho zahájením.
-       Pořadatel miniturnaje zajistí osobu znalou pravidel (dále jen OZP) k delegovanému rozhodčímu výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.
-       Rozhodčí a OZP se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. Společně provedou přípravu na miniturnaj. Rozhodčí je za tuto přípravu  zodpovědný a jeho rozhodnutí  jsou  směrodatná. Pokud nebude Rozhodčí delegován, nebo se nedostaví, veškeré pravomoci a zodpovědnost za vedení miniturnaje přebírá OZP.
-       Pořádající oddíl je povinen nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál + šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.
-       Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.
-       Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.
-       Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS, popřípadě OZP uspořádá organizační poradu (krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této poradě se rozhodčí, popřípadě OZP dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele, diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí, popřípadě OZP vyslechne případné připomínky a následně vydá konečné stanovisko.
-       Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.
-       Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.
-       Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob) nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni v Zápise o utkání. Zároveň musí být všichni opatřeni viditelnou visačkou s uvedením vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník).
-       Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje.
-     Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání Nedostatky a závady budou následně řešeny příslušnými komisemi KFS KHK.

3 Naposledy upravil: T.Borůvka (2015-08-28 19:35:31)

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

V úterý 1.9. v 17.45 se bude konat po tréninku na Gothardě schůzka rodičů a realizačního týmu mladší přípravky.Budou upřesněny plány na podzimní sezónu,přípravu dětí na tréninky apod.

4

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Informace pro rodiče hráčů ročník 2008:

Je možnost zažádat o Fotbalový balíček

V sezóně 2015/16 se o něj mohou přihlásit rodiče (zákonný zástupce) dětí narozených v roce 2008, které jsou členy fotbalového klubu a řádně registrovanými členy FAČR.
Iniciační fotbalový balíček je plně hrazen z dotačního systému FAČR a je tedy zdarma pro fotbalisty a fotbalistky daného ročníhu narození (v sezóně 2015/16 pro ročník 2008)


http://www.mujprvnigol.cz/1-fotbalovy-balicek.html

5

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Realizační tým – Mladší přípravka ročník 2007 a mladší - podzim 2015
1.    Milan Fanta – trenér
2.    Dominik Palm – trenér
3.    Aleš Vávra – trenér
4.    Tomáš Borůvka – trenér
5.    Pavel Krois – vedoucí mužstva
6.    Radek Bouz - pokladník
7.    Pavel Procházka – kondiční trenér – účast dle pracovních možností
8.    Pavel Kuneš – trenér brankářů – účast dle pracovních možností většinou v pátek

Kodex hráče
1.    Chování hráčů - za všech okolností se hráč chová slušně, přátelsky a sportovně
2.    Strava - při utkáních hráč nejí smažená jídla (hranolky, krokety, řízky), těžká jídla, chipsy, hamburgery. Nepije sycené nápoje (cola, sprite, fanta, atd.). Doporučená strava: ovoce, sušenky, müsli tyčinky, neperlivá voda.
3.    Nominace - Nominace na turnaje a zápasy je podmíněna účastí na pátečním tréninku před akcí.

Kodex rodiče
1.    Fandí a povzbuzuje!
2.    Nenadává a nekřičí na hráče!
3.    Neradí hráčům, co mají na hřišti udělat, proto mají svého trenéra!
4.    Respektuje soupeře!
5.    Hlavní cíl není výhra, ale radost ze hry!
6.    Zatleská soupeři, pokud zvítězí!
7.    Nenadává rozhodčímu, je to také člověk, který může udělat chybu!
8.    Nechce výhru za každou cenu!
9.    Ví, že v životě jde o víc než o fotbal!
10.    Fotbal to je hra!

Kodex realizačního týmu
1.    Nominaci provádí všichni trenéři po vzájemné dohodě.
2.    Nominace bude uveřejněna na internetových stránkách (Fórum) po pátečním tréninku (bude-li to technicky možné).
3.    Organizační záležitosti týmu (soupiska na turnajích, registrační průkazy atd.) vyřizuje vedoucí mužstva – Pavel Krois, případně Tomáš Borůvka
4.    Finanční záležitosti týmu (startovné, příspěvky atd.) vyřizuje pokladník mužstva – Radek Bouz
5.    Jakýkoliv dotaz týkající se týmu bude trenéry či realizačním týmem zodpovězen.

6

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Výběr příspěvků na podzimní část ve výši 600 kč (pro registrované hráče) musí být ukončen do 30.9.2015. Prosím o včasné zaplacení pokladníkovi. Děkuji

7

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Chtěl bych upozornit na zhoršující se chování dětí (některých) na trénincích. Fotbalový trénink by měl sloužit k rozvíjení fotbalových dovedností a fyzické kondice dětí. A ne je neustále okřikovat a řešit vzájemné rozpory.

Pokavaď bude dítě 3x napomenuto, bude vykázáno do konce tréninku do šatny!

Ještě prosím rodiče na dohled přípravy dětí na trénink(zápas), měli by mít sportovní oblečení a obuv, pití, chrániče a na každý trénink švihadlo. Děkuji.

8

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Tréninkové soupravy

Prosím rodiče dětí, kteří by měli zájem o koupi tréninkových souprav pro hráče (tepláky,mikina,nepromokavá bunda,kraťasy), aby to nahlásili při pátečním tréninku (popř. telefonicky).V případě většího počtu zájemců by se objednaly.

9

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Prosba

Od listopadu se začne chodit trénovat do haly.Poprosil bych, jestli by některý z rodičů nejmladších dětí (tréninky v hale budou rozděleny) nebyl ochoten pomoci Radku Karešovi, který si je vzal na starost.Jednalo by se o pátky od 15.30 do 17.00 v městské hale u bazénu.

10

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Připomínám rodičům dětí ročník 2008 možnost zažádat o fotbalový balíček pro začínajícího fotbalistu.Při objednání balíčku do konce listopadu by měl být doručen během prosince.

http://www.mujprvnigol.cz/1-fotbalovy-balicek.html

11

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Schůzka rodičů a realizačního týmu MP starších dětí (trénink hala gymnázium) dnes po tréninku - 16.45.Děkuji.

12

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Vážení zástupci fotbalového klubu,

věděli jste, že hráči vašeho klubu ročníku narození 2008 mohou dostat od FAČR fotbalové vybavení ZDARMA?
Stačí, aby se o něj rodiče přihlásili na webu www.mujprvnigol.cz!

Co fotbalový balíček obsahuje?

Tašku PUMA na trénink
Tréninkový dres PUMA
Fotbalový míč PUMA (vel. č. 3)
Láhev na pití
Plakát a kartičky
ROZŠIŘTE proto tuto možnost mezi rodiče vašich hráčů ročníku narození 2008 a umožněte jim ušetřit na vybavení mladého fotbalisty.

Co musí rodiče udělat?

Přihlásit se o balíček pomocí FORMULÁŘE (http://www.emaildata2.eu/action/go.php? … A0091F74BF) do konce listopadu 2015*.
*Přihlásí-li se do konce listopadu, vybavení jim bude doručeno do Vánoc a mohou jej použít jako vánoční dárek.
Věříme, že vybavení pomůže mladým fotbalistům a fotbalistkám v jejich fotbalových začátcích a také usnadní rodičům rozhodování při volbě sportu, což povede k rozšíření členské základny ve vašem klubu.


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

13

Re: Mladší přípravka - informace pro rodiče

Pro info:
Veškeré komunikace ohledně mladší přípravky budou probíhat přes TÝMUJ.CZ

Radek Kareš
út, 01. 3. 2016 18:24

Schůzka - shrnutí
pro předpřípravku i mladší přípravku
komunikační kanál = Týmuj.cz - prosím o aktualizaci všech kontaktů a doplnění chybějících mobilních čísel.
týmové oblečení - domluveno dokoupení těmi, kdo oblečení nemá (předpřípravky se toto netýká)
budou doplněny bližší informace ohledně možného letního soustředění v Holovousích