1

Téma: SD a MD - revoluční změny už v r.2010?

VARIANTA C – „REVOLUČNÍ“ – změna soutěží od 1.7.2010

Tato varianta byla při průzkumu na základě aktivu klubů KFS dne 27.2.2010 podpořena naprostou většinou. KFS je schopen tyto soutěže připravit pro SR 2010/2011 s aplikací normy pro střídavý start, která byla podpořena na aktivu klubů 27.2.2010 téměř jednomyslně.
Pro odstranění jakéhokoliv nesouladu je svolána Valná hromada KFS na 21.května 2010.

1.KATEGORIE STARŠÍ DOROST
- starší dorost hraje pouze v rámci své kategorie U-19
- soutěže KFS jsou a) dvoustupňové b) třístupňové (nutný souhlas OFS)
- POZN. Starší dorostenci mohou v rámci Směrnice KFS hrát za příslušný tým U-19 a vedle toho mít střídavý start v dospělých (včetně případů, že dorostenec je registrován v mateřském klubu, který nemá dorost, a vedle toho má povolen střídavý start v klubu, který dorost má) – aplikace souladu přípravy staršího dorostu s kategorií mužů

PŘÍKLADOVÝ MODEL PODLE SOUČASNÉHO POSTAVENÍ KLUBŮ

KP U-19                        1.TŘÍDA A    1.TŘÍDA B
FKM Úpa                    Spartak .Kobylice    České Meziříčí
FK Náchod                      TJ Kopidlno    TJ Dobruška
Slávie Hradec Králové     Sokol Stěžery    AFK Hronov
SK Červený Kostelec    Bystřian Kunčice    SK Kostelec n.O.
Sokol Třebeš    Sparta Úpice    SK Týniště n.O.
MFK Nové Město n.M.      TJ Žlunice    Vamberk
Spartak Rychnov n.K.    Sokol Libáň    Sn Broumov
FK Chlumec n.C.        TJ Lánov    Jiskra Jaroměř
SK Třebechovice    SK Sobotka    Albrechtice n.O.
Jiskra Hořice v P.    MFK Javorka    Častolovice
RMSK Cidlina NB B    Předměřice    Meziměstí
FC Vrchlabí    Baník Žacléř    SK Babí
Nová Paka                   SK Robousy    SK Smiřice
FK Černilov    Olympia HK B    SK Solnice


2.TŘÍDA A                       2.TŘÍDA B    2.TŘÍDA C
Skřivany                    Slávie HK B    Bílá Třemešná
Hlušice                  Nový Hradec Král.    Jiskra Kuks
Myštěves                    Malšova Lhota    Tatran Hostinné
Červeněves       Malšovice    FK Volanov
Nové Město n.C.    AFK Probluz    Jiskra Prosečné
Lovčice                          Libčany    TJ Chotěvice
Milíčeves                             Voděrady    Svoboda n.Ú
Železnice                       Doudleby    Police n.M:
Chomutice                             Přepychy    Česká Skalice
Podhradí                                 Javorníce    Velké Poříčí
Valdice                     Rokytnice v O.h.    FK Mostek
Dohalice                                               Dobré   
       
       

STRUKTURA SOUTĚŽÍ
A.Krajský přebor U-19 (14 týmů)
B.Krajská 1.třída U-19 (2 x 14 týmů)
C:Krajská II.třída U-19 (10-14 týmů)
1.VZNIK SOUTĚŽÍ
Soutěže vzniknou v rámci stávajícího Rozpisu soutěží KFS, pouze zanikne jejich „dvojitý“ charakter (spojení staršího a mladšího dorostu).
Krajský přebor dorostu (14 účastníků) vznikne zařazením (jiné alternativy jsou téměř vyloučeny)
a) současných 11 týmů KP dorostu (SR 2009/2010 mimo postupujícího do soutěží ČMFS), dvou prvních týmů z krajské 1.třídy dorostu a nejlepšího týmu z 2.míst 1.,třídy dorostu – v tomto případě nesestupuje z dorostenecké divize žádný z klubů z Královéhradeckého kraje
b) současných 11 týmů KP dorostu (SR 2009/2010 mimo postupujícího do soutěží ČMFS) a dvou prvních týmů z krajské 1.třídy dorostu – v tomto případě sestupuje z dorostenecké divize jeden klub z Královéhradeckého kraje
c) vznik 1.tříd proběhne rovněž v souladu se stávajícím Rozpisem soutěží KFS
d) vznik případných II.tříd vznikne územním stanovením skupin podle přihlášených týmů

2.KLADY NOVÉHO SYSTÉMU
Kategorie U-19 (starší dorost, v SR 2010/2011 ročníky narození 1992 a 1993) je logicky spjata s kategorií dospělých, její celkové filozofie by již měla být nastavena na soutěže mužů a přípravu na přechod do této kategorie. Nové soutěže i vzhledem k budoucímu uvažovanému  střídavému startu mezi kategorií staršího dorostu a mužů jsou uspořádány v rámci této filozofie.

Za tým staršího dorostu mohou pochopitelně startovat hráči kategorie U-17 (ročníky narození 1994 a 1995) a dokonce v souladu se Soutěžním řádem fotbalu i starší žáci (zde by se mělo jednat spíše o výjimky s určitou mírou celkové vyspělosti)

Vznikne stabilní systém soutěží a v případě vzniku II.tříd dorostu budou odstraněny problémy s nízkým počtem účastníků v okresních přeborech a vznikne nový mechanismus prolínání II.třídy (noví soupeři)

3.MOŽNÉ NÁMITKY
NÁMITKA – „vzdálenosti mezi soupeři z různých okresů v II.třídě“
Pokud provedeme analýzu vzdáleností podle příkladové tabulky, bude se naprostá většina klubů pohybovat v rámci ekonomicky velmi přijatelného modelu cestování (např. Přepychy, Doudleby a Voděrady ve skupině B s hradeckými týmy, týmy Skřivan, Lovčic nebo Červeněvse ve skupině A s jičínskými týmy atd.)

Soutěže jsou doplněny pohárovou soutěží v kategorii staršího dorostu !!!
2.KATEGORIE MLADŠÍ DOROST A STARŠÍ ŽÁCI
- krajský přebor se hraje v kategoriích U-15 a U-17
- kluby bez kategorie U-17 hrají krajskou soutěž starších žáků

PŘÍKLADOVÝ MODEL PODLE SOUČASNÉHO POSTAVENÍ KLUBŮ


KP U-17 a U-15               1.TŘÍDA A U-15    1.TŘÍDA B U-15
FKM Úpa (U-15 B)                       FC Vrchlabí B    Sn Broumov
FK Náchod (U-15 B)                 Olympia HK B    TJ Dobruška
Slávie Hradec Králové                          Probluz    Sp.Rychnov B
SK Červený Kostelec                         MFK Javorka    SK Solnice
Sokol Třebeš                           Mladé Buky    SK Babí
MFK Nové Město n.M.                              Hostinné    Vamberk
Spartak Rychnov n.K.                           Žacléř    Častolovice
FK Chlumec n.C.                        Jiskra Jaroměř    AFK Hronov
SK Třebechovice                          RCSM Rozkoš    Týniště
Jiskra Hořice v P.                          Předměřice    Meziměstí
RMSK Cidlina NB B                          DOPLNĚNÍ    Albrechtice
FC Vrchlabí                             DOPLNĚNÍ    Kostelec n.O.
Nová Paka       
FK Černilov       
SK Jičín – jen U-15       
TJ Dvůr Král. jen U-15       

- POZN. Starší žáci Jičína a Dvora Králové (současná divize, v případě SK Jičín za předpokladu záchrany divize dorostu) by startovali bez svých týmů MD (v tomto kole by měli jejich soupeři volný los)
- POZN. Je nutno kalkulovat s postupem 1 týmu do divize dorostu (FKM Úpa, Náchod nebo Slávie Hradec Králové) a do divize žáků (Olympia HK)

V těchto soutěžích může být aplikován společný start dvou klubů na základě smluvního ujednání ve smyslu Směrnice pro střídavý start v soutěžích KFS.

Soutěže jsou doplněny pohárovými soutěžemi v kategorii mladšího dorostu a v kategorii starších žáků !!!                                         


1.VZNIK SOUTĚŽÍ
Nový „dvojitý“ model této soutěže vznikne v rámci stávajícího KP mladšího dorostu a rozhodujícím charakterem pro účast v této soutěži je schopnost klubu realizovat společný start kategorií U-17 a U-15
Krajský přebor mladšího dorostu a starších žáků (14 základních účastníků a 2 doplňující SK Jičín a Dvůr Králové nebo 15 základních účastníků a jeden doplňující Dvůr Králové) vznikne zařazením
a) současných 11 týmů KP mladšího dorostu (SR 2009/2010 mimo postupujícího do soutěží ČMFS), dvou prvních týmů z krajské 1.třídy dorostu a dalšího, případně dalších, nejlepšího přihlášeného týmu z  1.třídy dorostu s předpokladem vyslání i týmu U-15 do této soutěže – v tomto případě nesestupuje z dorostenecké divize žádný z klubů z Královéhradeckého kraje
b) současných 11 týmů KP mladšího dorostu (SR 2009/2010 mimo postupujícího do soutěží ČMFS) a dvou prvních týmů z krajské 1.třídy dorostu a dalšího, případně dalších, nejlepšího přihlášeného týmu z  1.třídy dorostu s předpokladem vyslání i týmu U-15 do této soutěže – v tomto případě sestupuje z dorostenecké divize jeden klub z Královéhradeckého kraje
c) vznik 1.tříd starších žáků U-15 (samostatná soutěž ve dvou skupinách po maximálně 12 účastnících proběhne zařazením všech přihlášených týmů v souladu se stávajícím Rozpisem soutěží KFS při zániku „dvojitého“ charakteru soutěží)

2.KLADY NOVÉHO SYSTÉMU
Kategorie U-17 (mladší dorost, v SR 2010/2011 ročníky narození 1994 a 1995) je logicky v řadě faktorů spjata s kategorií starších žáků (v SR 2010/2011 ročníky narození 1996 a 1997) a toto spojení si klade i za cíl odstranit alarmující úbytek hráčů při přechodu mezi kategoriemi starších žáků a mladšího dorostu, případně dorostu.
Nové soutěže i vzhledem k budoucímu uvažovanému  střídavému startu mládeže mohou výrazně pomoci v rámci přechodu hráčů mezi těmito věkovými kategoriemi.

Za tým mladšího dorostu mohou pochopitelně startovat hráči kategorie U-15 (ročníky narození 1996 a 1997). Start mladšího žáka v soutěžích mladšího dorostu by v žádném případě neměl být realizován, pouze v kategorii U-15.

Vznikne stabilní systém soutěže, který bude doplňován nebo měněn v rámci budoucího Rozpisu soutěží KFS, je možno využívat společný start klubů v soutěžích ve smyslu Směrnice pro střídavý start a je stále připravena kontinuita našich klubů pro vstup do soutěží ČMFS v jakémkoliv modelu.

3.MOŽNÉ NÁMITKY
NÁMITKA – „klub nemá adekvátní dva týmy v těchto věkových kategoriích“
Je možné využít budoucího společného startu dvou různých klubů v rámci Směrnice pro střídavý start a je logické, že v tomto systém soutěží budou vznikat přirozená krajská střediska výchovy mládeže buď na principu jednoho klubu nebo na principu spolupráce dvou a více klubů v rámci stanoveného satelitu.


3.KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
- krajský přebor se hraje v kategoriích U-13 a U-11 v rozestavení 7+1 (hra na polovině hřiště s brankami 5x2) turnajovým způsobem 4 účastníků
- hraje se v osmičlenných skupinách (výjimky jsou problematické), stávající stav je nutno doplnit o tři kluby na 40 účastníků
- FC Hradec Králové může v soutěži startovat s U-11 a U-10

PŘÍKLADOVÝ MODEL
KP U-13 a U-11 A    KP U-13 a U-11 B     KP U-13 a U-11 C
FKM Úpa (U-12 B)    Spartak Rychnov    MFK Nové Město
FC Vrchlabí    TJ Dobruška    FK Náchod (U-12 B)
Baník Žacléř    Albrechtice n.O.    Slovan Broumov
Mladé Buky    SK Solnice    SK Babí
Tatran Hostinné    Baník Vamberk    RCSM Rozkoš
SK Červený Kostelec    Častolovice    Hronov / Police n.M.
TJ Dvůr Králové     SK Týniště n.O.    Meziměstí / Teplice
DOPLNĚNÍ                    FC Kostelec n.O.    DOPLNĚNÍ


KP U-13 a U-11 D    KP U-13 a U-11 E     KP U-13 a U-11 F
FC Olympia (U-12 B)    SK Jičín   
Sokol Třebeš    RMSK Cidlina (U-12 B)   
Slávie Hradec Králové    Jiskra Hořice   
FC Hradec Králové (U-11)    FK Chlumec n.C.   
Slavoj Předměřice    MFK Javorka   
SK Třebechovice p.O.    FC Vrchlabí B (spsm)   
AFK Probluz    Nová Paka   
Jiskra Jaroměř    DOPLNĚNÍ   

- POZN. Je nutno kalkulovat s postupem 1 týmu do divize žáků (Olympia HK)

V těchto soutěžích může být aplikován společný start dvou klubů na základě smluvního ujednání.

1.Model dlouhodobý – 21 kol, respektive 21 turnajů bez závěrečné nadstavby (10 kol podzim, 11 jaro)
2.Model s finálovým turnajem v červnu – v tzv.pohárovém víkendu, k základní sedmikolové variantě jsou vždy přilosovány 2-3 kola na podzim i jaře a nejlepší týmy hrají finálový turnaj (vše stále 7+1)
3.Na podzim se sehraje 7 kol, na jaře odvety, po 14.kole se hraje nadstavba přípravek (4 turnaje ve skupinách o umístění), mladší žáci hrají 3 turnaje již 10+1, do finálového turnaje (pohárový víkend) postoupí 4 týmy, které nastřílely nejvíce branek 


                                                             1.VZNIK SOUTĚŽÍ
Nový „dvojitý“ model této soutěže vznikne v rámci stávajícího KP starších přípravek a krajských soutěží mladších žáků (změna rozestavení na 7+1) a rozhodujícím charakterem pro účast v této soutěži je schopnost klubu (klubů) realizovat společný start kategorií U-13 a U-11
Krajský přebor mladších žáků a starších přípravek (40 účastníků)
a) všech současných týmů KP starší přípravky a krajských soutěží mladších žáků s doplněním počtu účastníků na 40
b) v případě nedostatku přihlášených klubů je nutno vygenerovat systém s 32 účastníky

SKUPINY MUSÍ BÝT ZÁSADNĚ OSMIČLENNÉ.

2.KLADY NOVÉHO SYSTÉMU
Kategorie U-13 (mladší žáci, v SR 2010/2011 ročníky narození 1998 a 1999) je logicky v řadě faktorů spjata s kategorií starší přípravky (v SR 2010/2011 ročníky narození 2000 a 2001) a toto spojení si klade za cíl vytvořit kompaktní strukturu výchovy v těchto věkových kategoriích s využitím „Zlatého věku techniky“ a s odstraněním přehnaného tlaku na výsledky.
Nové soutěže i vzhledem k budoucímu uvažovanému  střídavému startu mládeže mohou výrazně pomoci i v rámci prolínání hráčů mezi těmito věkovými kategoriemi.

Za tým mladších žáků mohou pochopitelně startovat hráči kategorie U-11 (ročníky narození 2000 a 2001). Start hráče kategorie mladší přípravky v soutěžích mladších žáků by v žádném případě neměl být realizován, pouze v kategorii U-11.

Vznikne stabilní systém soutěže, který bude doplňován nebo měněn v rámci budoucího Rozpisu soutěží KFS, je možno využívat společný start klubů v soutěžích ve smyslu Směrnice pro střídavý start a je stále připravena kontinuita našich klubů pro vstup do soutěží ČMFS v jakémkoliv modelu.

3.MOŽNÉ NÁMITKY
NÁMITKA – „proč mladší žáci přecházejí na rozestavení 7+1“
Je to trend v celé Evropě a logicky sebou nese především daleko větší počet kontaktů s míčem  této věkové kategorie a perspektivu zlepšení všech individuálních činností hráče (výrazná slabina současného systému), daleko větší možnost proporcionality při zapojení všech hráčů týmu do utkání a větší množství herní praxe.

NÁMITKA – „uvažovaný malý počet kol soutěže při 8 účastnících“
Návrh počítá s tím, že podzimní část zahájí základním modelem 7 kol a k nim budou dále přilosována další 3-4 kola podle dohody KFS s účastníky soutěže (termínová listina) podle základního modelu rozlosování (je součástí materiálu)
Jarní model může být postaven na základním modelu 7 kol a k nim budou dále přidána další 3 kola, která nebyla sehrána na podzim, a sehrány finálové turnaje v obou kategoriích (modely s pěti vítězi nebo s osmi účastníky, možnost využití rozestavení 10+1 u mladších žáků, možnost sehrání 5 turnajů po 8 účastnících v obou věkových kategoriích podle celkového pořadí ve skupinách).
Jednou z možností je i vytvoření finálové jarní TOP skupiny (tato varianta však zvyšuje tlak na výsledky) podle výsledků mladších žáků. Osmičlenné skupiny – los

1.kolo 1,2,3,4  -   5,6,7,8
2.kolo 1,3,5,7  -   2,4,6,8
3.kolo 1,4,5,8  -   2,3,6,7
4.kolo 1,5,2,6  -   3,7,4,8
5.kolo 1,6,3,8 -    2,5,4,7
6.kolo 1,7,4,6  -   2,8,3,5
7.kolo 1,8,2,7  -   4,5,3,6

1 – 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, 3x7, 3x8
2 – 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, 3x7, 3x8
3 – 3x4, 3x5, 3x6, 3x7, 3x8 atd.


ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SPOLUPRÁCE KLUBŮ V SATELITNÍCH OBLASTECH


4.KATEGORIE MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Soutěže mladších přípravek se hrají zásadně v rozestavení 4+1 nebo 5+1 na hřištích s minimálními rozměry 40x20 metrů (je možno využít modifikovaný větší rozměr), soutěže zůstávají v řídící gesci OFS (hraje se paralelně na více hřištích najednou, neevidují se dlouhodobé soutěže, kluby mohou vytvořit A,B,C týmy, preferuje se turnajový systém atd.)


ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SPOLUPRÁCE KLUBŮ V SATELITNÍCH OBLASTECH


                                                             


1.VZNIK SOUTĚŽÍ
Soutěže mladších přípravek vzniknou v rámci řídících gescí OFS, které budou plnit svoji primární úlohu v rámci rozvoje kopané a v kopané mládeže.
Soutěže mohou mít tyto základní principy:
a) turnajový systém soutěží
b) nezapočítávání výsledků v dlouhodobé soutěži, vyhlašování výsledků pouze v turnajích
c) rozestavení hráčů 4+1 a případně více
d) účast více týmů jednoho klubu v soutěžích
c) organizaci dalších paralelních turnajů mezi jednotlivými týmy z různých okresů (příkladový model turnaj organizovaný v roce 2009 Sokolem Stará Paka)

2.KLADY NOVÉHO SYSTÉMU
Kategorie U-9 (mladší přípravka, v SR 2010/2011 ročníky narození 2002 a 2003) není kategorií s nutností hrát dlouhodobé výsledkové soutěže. Všechno v rámci těchto věkových kategorií musí být podřízeno individuálním rozvoji hráče, didaktickému procesu a „Zlatému věku techniky“ a s odstraněním tlaku na výsledky.

NUTNOST JEDNOZNAČNÉ PREFERNCE UVAŽOVÁNÍ TRENÉRŮ, NUTNOST INTENZÍVNÍ VÝCHOVY NOVÝCH TRENÉRŮ „TATÍNKŮ“ V RÁMCI LICENCE C

Turnaje a další soutěže musí sloužit především k tomu, aby hráči především HRÁLI a fotbal se pro ně stal přitažlivým v konkurenci jiných sportů. Je nutné využít i současného mírného nárůstu dětí této věkové kategorie v rámci demografické křivky.

3.MOŽNÉ NÁMITKY
NÁMITKA – „proč mladší přípravky přecházejí na rozestavení 4+1 a obdobné“
Tento model sebou logicky nese především daleko větší počet kontaktů s míčem  této věkové kategorie a perspektivu zlepšení všech individuálních činností hráče (výrazná slabina současného systému), daleko větší možnost proporcionality při zapojení všech hráčů týmu do utkání a větší množství herní praxe.

Doporučuji sledování utkání v rozestavení 7+1 a 4+1 a vyhodnocení zapojení hráče do herních činností v utkání v těchto dvou modelech rozestavení.

NÁMITKA – „proč rušíme to, co funguje, tedy KP mladší přípravky“
Především proto, že fungující soutěž není v této kategorii primární, primární je jednoznačně rozvoj herních činností a charakteru jednotlivce a získávání nových hráčů ve všech destinacích včetně malých obcí.
V případě, že hráči budou vychováváni v řadě míst, bude fotbal mít širší základnu, v tomto modelu podporovaném KM ČMFS se fotbal již začal hrát v obcích, kde vůbec mládeže nefungovala, a navíc je pro tyto vznikající týmy motivací hrát v rámci soutěže s tradičními kluby.

                                                             

                  
                                   Zpracoval:   Mgr.Vladimír Blažej
                       člen VV KFS za komoru klubů